بانک کردیت سوییس در سال ۲۰۱۶ متحمل ضرر و زیان میلیاردی شده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بانک کردیت سوییس در سال ۲۰۱۶ متحمل ضرر و زیان میلیاردی شده است

ضرر و زیان بانک کردیت سوییس در سال ۲۰۱۶ به رقم ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو رسیده است. این برای دومین سال متوالی است که این نهاد متحمل ضرر می شود.

یکی از عوامل ضرر و زیان این بانک، اتهام فریب سرمایه گذاران در اعطای وامهای مسکن در ایالات متحده آمریکا است. مقامات کردیت سوییس جهت بسته شدن این پرونده با مقامات قضایی ایالات متحده برای پرداخت ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به توافق رسیدند.

این نهاد برای صرفه جویی اقتصادی برنامه حذف ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از نیروی کار خود را در سال ۲۰۱۷ اجرا خواهد کرد.