بازگشایی «خانه عشاق پاکدامن» به مناسبت روز والنتاین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازگشایی «خانه عشاق پاکدامن» به مناسبت روز والنتاین

خبر کوتاه

خانه عشاق پاکدامن (بخشی از ویرانه های شهر پمپئی در رم باستان) در نزدیکی ناپل ایتالیا از روز شنبه تا روز والنتاین (روز عشاق، سه شنبه چهاردهم فوریه) به روی عموم باز می شود.

یک نقاشی آبرنگ قدیمی روی دیوارهای مخروبه این شهر تبادل بوسه خجالتی زوجی در جشنی رومی را به تصویر کشیده است.

این شهر در طول قرن ها زیر گدازه های آتشفشانی مدفون شده بود. این ساختمان در جریان کاوش های باستان شناسی شهر پمپئی در اواخر دهه ۱۹۸۰ کشف شد و با اینکه مدت کوتاهی در سال ۲۰۱۰ افتتاح شد اما عمدتا بروی عموم بسته باقی مانده و بعد از روز والنتاین سال جاری نیز برای بازسازی بسته می شود.