جلوگیری از بسته شدن بزرگترین اردوگاه پناهجویان جهان در کنیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جلوگیری از بسته شدن بزرگترین اردوگاه پناهجویان جهان در کنیا

بزرگترین اردوگاه پناهجویان جهان در کنیا در پی رای دادگاهی در این کشور تعطیل نخواهد شد.

بر اساس حکم دادگاه عالی، دولت کنیا نمی تواند با تعطیلی این اردوگاه بیش از ۲۰۰ هزار پناهجو را به کشور جنگ زده سومالی بازگرداند.

پیش تر این نگرانی وجود داشت که در پی دستور وزارت امنیت داخلی کنیا این پناهجویان تا پایان ماه مه میلادی از داداب مجبور به بازگشت شوند.

اریک کیرایته، سخنگوی دولت کنیا می گوید: «به عنوان دولتی که مسوولیت اصلی آن درباره مردم کنیا است، ما احساس می کنیم که این تصمیم باید لغو شود.»

میشل کاگاری، معاون مسوول منطقه ای سازمان عفو بین المللی نیز به خبرنگاران گفت: «مسیری که دولت کنیا برای مواجه با مسائل پیمود با توجه استانداردهای امنیتی بوده است و فرض بر آن است در جایی که ممکن است نگرانی از اعطای عنوان پناهندگی برای کسی وجود داشته باشد اعمال شود.»

به گفته قاضی دادگاه عالی، تصمیم به تعطیلی اردوگاه پناهجویان مخالف قانون اساسی و پیمان های بین المللی است و نمی توان پناهجویان را به مناطق دچار درگیری بازپس فرستاد.