مدونا فرزندخواندگی دو دختر چهار ساله دیگر اهل مالاوی را پذیرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مدونا فرزندخواندگی دو دختر چهار ساله دیگر اهل مالاوی را پذیرفت

باردیگر به تعداد اعضای خانواده مدونا، ستاره مشهور موسیقی پاپ افزوده می شود. دادگاهی در مالاوی به مدونا اجازه داد فرزندخواندگی دو خواهر دو قلوی چهار ساله را بپذیرد. استر و استلا از زمان تولد در شیرخوارگاه بزرگ شده اند. پیشتر مدونا سرپرستی یک دختر و پسر اهل مالاوی را در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹پذیرفته بود.