مدونا فرزندخواندگی دو دختر چهار ساله دیگر اهل مالاوی را پذیرفت

مدونا فرزندخواندگی دو دختر چهار ساله دیگر اهل مالاوی را پذیرفت
نگارش از Euronews

باردیگر به تعداد اعضای خانواده مدونا، ستاره مشهور موسیقی پاپ افزوده می شود.

باردیگر به تعداد اعضای خانواده مدونا، ستاره مشهور موسیقی پاپ افزوده می شود. دادگاهی در مالاوی به مدونا اجازه داد فرزندخواندگی دو خواهر دو قلوی چهار ساله را بپذیرد. استر و استلا از زمان تولد در شیرخوارگاه بزرگ شده اند. پیشتر مدونا سرپرستی یک دختر و پسر اهل مالاوی را در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹پذیرفته بود.

مطالب مرتبط