انتقاد سندیکاهای کارگری گابن به میزبانی جام ملتهای آفریقا در این کشور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتقاد سندیکاهای کارگری گابن به میزبانی جام ملتهای آفریقا در این کشور

سی و یکمین دوره از جام ملتهای فوتبال در قاره آفریقا شنبه به میزبانی گابن برگزار می شود. در دیدار افتتاحیه کشور میزبان به دیدار گینه بیسائو می رود.

در آستانه این رقابتها سندیکاهای گابن اعتراض خود را نسبت به هزینه های پیش بینی شده برای برگزاری این بازیها اعلام کرده اند و می گویند این بازیها را بایکوت خواهند کرد.

یکی از رهبران سندیکای گابن می گوید:
«این دومین جام ملتهای آفریقایی است که تنها در پنج سال برگزار می شود و هیچ بهانه ای هزینه ها آنرا تایید نمی کند. بخصوص که هیچ کدام از شروط مبنی بر گسترش زیرساختها سوی میزبان بازیها رعایت نشده است.»

اتحادیه ها این کشور معتقدند در حالیکه بسیاری از کارگران حقوق های خود را بدلیل بحران اقتصادی دریافت نکرده اند و سالها است پاداشی به آنها تعلق نگرفته است دلیل برای صرف هزینه های میلیونی برگزاری این بازیها از سوی دولت وجود ندارد.