رهبر حزب آزادی هلند از سوی دادگاه به «تبعیض علیه مراکشی ها» محکوم شد

رهبر حزب آزادی هلند از سوی دادگاه به «تبعیض علیه مراکشی ها» محکوم شد
نگارش از Euronews

دادگاه هلند خریت ولیدرز، رهبر حزب آزادی را به دلیل اهانت به مراکشی ها و تحریک به تبعیض علیه آنها گناهکار تشخیص داد اما مجازاتی برای او در نظر نگرفت.

دادگاه هلند خریت ولیدرز، رهبر حزب آزادی را به دلیل اهانت به مراکشی ها و تحریک به تبعیض علیه آنها گناهکار تشخیص داد اما مجازاتی برای او در نظر نگرفت.

حکم دادگاه مربوط به گردهمایی انتخاباتی سال ۲۰۱۴ است که طی آن ویلدرز در میان هوادارانش از آنها پرسید که می خواهند مراکشی های کمتری در کشور باشند یا تعداد بیشتری از آنها. جمعیت یکصدا فریاد زد «کمتر، کمتر، کمتر» و او گفت که ترتیب آن را خواهد داد. با این اظهارات پای خریت ویلدرز به دادگاه کشیده شد. یکی از قضات دادگاه در ارتباط با این حکم گفت: «کسی بالاتر از قانون نیست و این شامل سیاستمداران هم می شود.»

حکم دادگاه خشم رهبر حزب آزادی را برانگیخته است. او در واکنش به این حکم آن را واهی خواند و گفت: «برای قضاتی که علیه من حکم صادر کرده اند پیامی دارم. شما آزادی بیان میلیون ها هلندی را از آنها گرفته اید و همه آنها را محکوم کرده اید. کسی به شما دیگر اعتماد ندارد. خوشبختانه حقیقت و آزادی قدرتمندتر از شماست.»

خریت ویلدرز در شبکه توییتر هم نوشته: «سه قاضی متنفر از حزب آزادی مراکشی ها را یک نژاد خوانده اند و من و نیمی از هلندی ها را محکوم کرده اند.»

در پی آن، مارک روت، نخست وزیر هلند در واکنش به ویلدرز هلند را کشوری دموکرات با قضاتی مستقل خواند و گفت که نه او و نه حزبش با ویلدرز ائتلاف نخواهند کرد، تا زمانی که او از موضع و اظهارات خود عقب ننشیند.

این نخستین بار است که ویلدرز به خاطر اظهاراتش از سوی دادگاه محکوم می شود. حکم دادگاه و اظهارات نخست وزیر می تواند موقعیت حزب آزادی را در انتخابات پارلمانی سال آینده به خطر بیندازد و برای ویلدرز گران تمام شود.

مطالب مرتبط