عملیات نجات پناهجویان سرگردان در مدیترانه

عملیات نجات پناهجویان سرگردان در مدیترانه
نگارش از Euronews

تصاویری از آخرین گروه پناهجویانی که در مدیترانه سرگردان بودند.

تصاویری از آخرین گروه پناهجویانی که در مدیترانه سرگردان بودند. این تصاویر توسط گارد ساحلی ایتالیا ضبط شده است. در این عملیات ۴۷۳ پناهجو از آبهای مدیترانه به ساحل منتقل شدند.

مطالب مرتبط