فیسبوک در لندن دفتر جدیدی افتتاح می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فیسبوک در لندن دفتر جدیدی افتتاح می کند

در حالی که پس از برکسیت، بیشتر بانکها و شرکتها در نظر دارند مرکز فعالیتهای خود را از لندن به نقاط دیگر اروپا منتقل کنند، فیسبوک در سال ۲۰۱۷ دفتر جدیدی در این شهر تاسیس خواهد کرد.

این شبکه اجتماعی در نظر دارد در بریتانیا بر نیروی کار خود بیافزاید. این اقدام به اشتغالزایی تا رقم ۵۰۰ موقعیت شغلی در لندن می انجامد. با احتساب این رقم، تعداد کل نیروی کار فیسبوک در بریتانیا ۱۵۰۰ نفر می شود.