نبرد موصل چند نفر را آواره می کند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نبرد موصل چند نفر را آواره می کند؟

پس از شروع عملیات نیروهای دولت عراق و متحدان آن برای بیرون راندن جنجگویان داعش از موصل بیش از ۴۷ هزار تن از جمعیت ۱.۵ میلیون نفری این شهر از آن خارج شده اند.

شهروندانی که بخواهند بگریزند شکنجه یا اعدام می شوند. احمد که از موفق به فرار شده می گوید: «سعی کردم از موصل فرار کنم، خودم را به القیاره رساندم. آنجا (نیروهای داعش) مرا گرفتند. شکنجه ام کردند و گفتند چرا می خواهی از خلیفه گری به سرزمین کفّار بروی؟»

جنگجویان داعش به جای رویارویی مستقیم با ارتش، به تاکتیکهای دیگری از جمله استفاده از سپر انسانی، تله گذاری در تونلها و بمبگذاری ماشینها متوسل شده اند، اما استراتژی مقامات عراقی برای کمک به شهروندان چیست؟

ضیا صلال مدیر مسئول وزارت مهاجرت عراق می گوید: «تا اینجای کار، تعداد بسیار کمی از مردم از شهر خارج شده اند. مهمترین دلیل این تعدادِ کم نیز استراتژی نیروهای امنیتی عراق است. نیروهای امنیتی از شهروندان می خواهند در خانه بمانند و تنها در صورت لزوم یا در موارد اضطراری شهر را ترک کنند.»

دولت عراق تاکنون با کمک سازمان ملل نزدیک ۱۰ هزار چادر را در ۱۰ اردوگاه موقت برپا کرده است. گمانه زنی ها می گوید شمار کسانی که به زودی از این شهر می گریزند بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن خواهد بود. معتز کریم، مأمور کمکهای اولیه در حاشیه این شهر می گوید: « همچنانکه نیروهای امنیتی عراقی در موصل پیشروی می کنند، تلفات شهروندان هم بیشتر می شود. ما هم به شهروندان و هم به نظامیان زخمی کمک می رسانیم. اما بیشتر به شهروندان کمک می کنیم.»

پیشروی نیروهای عراقی که تاکنون نزدیک به یک سوم شهر را باز پس گرفته اند احتمال افزایش آوارگان را بیشتر کرده است، چراکه تمامی ناحیه غربی شهر هنوز در اختیار جهادگرایان داعش است. ضیا صلال دراین باره می گوید: «جمعیت ناحیه غربی شهر بیشتر است و هنگام حمله نظامی، مردم بیشتری از آن خواهند گریخت.»

سازمانهای مدافع حقوق بشر بیم آن دارند که نبرد موصل به آوارگی یک میلیون تن بیانجامد، چراکه جنگ با پیکارجویانی که خشمگینانه و به هر شکل ممکن مقاومت می کنند به درازا خواهد کشید.