دادستانی کره جنوبی خانم رییس جمهور را بازجویی می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادستانی کره جنوبی خانم رییس جمهور را بازجویی می کند

دادستان های کره جنوبی طی روزهای آتی پارک گئون-های، رییس جمهور این کشور را مورد بازجویی قرار خواهد داد.

خانم پارک در چارچوب تحقیقات مقدماتی دادستانی در پرونده کیفری رسوایی دخالت در امور دولتی توسط یکی از نزدیکانش و شائبه عدم رعایت اصل شایسته سالاری، پذیرفته به سئوالات دادستان ها پاسخ دهد. بدین ترتیب او نخستین رییس جمهوری کره جنوبی خواهد بود که در طول خدمت، بازجویی می شود.

دادستانی کره جنوبی پیش تر و درارتباط با موضوع تحت فشاربودن شرکت های بزرگ تجاری از سوی رییس جمهور برای اعطای کمک مالی به دو بنیاد غیرانتفاعی میر و کی-اسپورتس، از برخی از مقامهای ارشد شرکتهای بزرگ این کشوراز جمله گروه هیوندایی موتور بازجویی کرده و قصد دارد تا رییس شرکت سامسونگ را نیز برای ادای توضیحات احضار کند.

این در حالیست که چند صد هزار نفر از شهروندان کره جنوبی با راهپیمایی در خیابان های سئول خواستار استعفای خانم رییس جمهور شده اند. سطح محبوبیت خانم پارک در پی این رسوایی به کمتر از ۵ درصد رسیده است.