حکم حبس ابد دادگاه هنگ کنگ برای روریک یوتین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حکم حبس ابد دادگاه هنگ کنگ برای روریک یوتین

خبر کوتاه

دادگاه هنگ کنگ روریک یوتین، بانکدار بریتانیایی را به حبس ابد در زندان این کشور محکوم کرد.

روریک یوتین که برای بانک مرکزی آمریکا کار می کرد، متهم بود که دو سال پیش دو زن اندونزیایی را تحت تاثیر مصرف مواد مخدر کشته است.

او یکی از قربانیانش را نیز پیش از قتل برای سه روز شکنجه کرد و به فیلمبرداری از این جرایم پرداخت.

هیچکدام از اعضای خانواده او در جلسات دادگاه حضور نیافتند.