پیشتازی دانیل اورتگا در شمارش اولیه آرای انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوئه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیشتازی دانیل اورتگا در شمارش اولیه آرای انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوئه

بنا به نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوئه، دانیل اورتگا موفق به کسب اکثریت مطلق آراء شده است. دانیل اورتگا در صورت پیروزی قطعی برای سومین دوره پیاپی عهده دار سمت ریاست جمهوری خواهد شد.

همسر رئیس جمهور نیکاراگوئه در جریان کارزار تبلیغاتی به عنوان شریک انتخاباتی دانیل اورتگا ظاهر شده بود و در صورت پیروزی وی عهده دار سمت معاونت رئیس جمهوری خواهد شد.

دانیل اورتگا، رئیس جمهوری نیکاراگوئه پس از شرکت در انتخابات اظهار داشت: «این اولین گام برای ارسال پیام امیدبخش به جای پیام نفرت و مرگ در روند انتخابات است. پیامهای نفرت و مرگی که در تمام طول تاریخ نیکاراگوئه به گوش رسیده است.»

مخالفان دولت انتخابات روز یکشنبه را «نمایشی» خوانده بودند و خواستار تحریم آن شده بودند. امکان نامزدی دانیل اورتگا برای سومین دوره پیاپی با اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۴ فراهم شد.

زویلامریکا ناروائز، فعال سیاسی مخالف دولت و دخترخوانده دانیل اورتگا می گوید: «این انتخابات نمایشی بود. یک خیمه شب بازی که به سفارش رژیم و برای کسب مشروعیت برگزار شده است.»

در حالی که مخالفان دولت از عدم شرکت ۷۰ تا ۸۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات سخن می گویند، شورای عالی انتخابات نیکاراگوئه این رقم را ۳۵ درصد اعلام کرده است.