اعتراض زنان فرانسوی به اختلاف دستمزدها برای زنان و مردان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض زنان فرانسوی به اختلاف دستمزدها برای زنان و مردان

گروهی از فمنیستهای فرانسوی از همه زنان این کشور خواستند که در اعتراض به تبعیض در دستمزدها برای زنان، راس ساعت ۴:۳۴ بعدازظهر روز دوشنبه از کار دست بکشند. سازمان دهندگان این اعتراض می گویند که اختلاف دستمزد بین زنان و مردان برای کار مشابه، معادل کل درآمدی است که فردی از راس ساعت ۴:۳۴ روز هفتم نوامبر تا پایان سال میلادی، یعنی حدود دو ماه کسب می کند.

حدود صد نفر از معترضان در میدان ریپوبلیک پاریس تجمع کردند.

وزیر حقوق زنان فرانسه گفته است با این که عجیب به نظر می رسد یک مقام دولتی از اعتصاب حمایت کند، او حامی این جنبش اعتراضی زنان است.

کشور فرانسه از نظر اختلاف درآمد بین زنان و مردان در رده هفدهم بهترین کشورها قرار دارد. ایسلند در رتبه اول است.