زن افغان روی جلد نشنال جئوگرافیک، به بیمارستان منتقل شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
زن افغان روی جلد نشنال جئوگرافیک، به بیمارستان منتقل شد

شربت گل، زن افغانی که در پاکستان در بازداشت است به بیمارستان منتقل شد. چاپ عکس شربت گل بر روی جلد مجله نشنال جئوگرافیک در دهه هشتاد میلادی او را مشهور کرد.

هفته گذشته او به اتهام جعل کارت شناسایی پاکستان در این کشور بازداشت شد.

دادگاهی در پاکستان با درخواست آزادی او به قید وثیقه مخالفت کرد و باعث شد که او همچنان در زندان بماند.

مقامهای دولت افغانستان خواهان آزادی شربت گل شده اند.