سرانجام نامعلوم پیمان ستا؛ سفر نخست وزیر کانادا به بروکسل لغو شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سرانجام نامعلوم پیمان ستا؛ سفر نخست وزیر کانادا به بروکسل لغو شد

در حالی که قرار بود طبق برنامه ریزی ها روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل و با حضور نخست وزیر کانادا توافقنامه تجارت آزاد میان این اتحادیه و کانادا موسوم به (CETA) به امضا برسد، دولت کانادا اعلام کرد که جاستین ترودو در این روز به بروکسل سفر نخواهد کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که پارلمان منطقه والونی بلژیک همچنان به مخالفت خود با تصویب این توافقنامه ادامه داد.

با وجود موافقت تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پارلمان منطقه والونی بلژیک رسما در ۱۴ اکتبر مخالفت خود را با عقد این پیمان اعلام کرد و طی دو هفته اخیر گفتگوهای مسئولان اتحادیه اروپا و بلژیک با مقامات والونی برای متقاعد کردن آنها بی نتیجه بود.

پارلمان والونی به مکانیسم داوری تعیین شده در این پیمان انتقاد دارد و همچنین از این موضوع نگران است که عقد این پیمان بر فعالیتهای بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا تاثیر منفی بگذارد.

با وجود لغو سفر نخست وزیر کانادا، مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند مذاکرات برای متقاعد ساختن مقامات والونی را همچنان ادامه خواهند داد.