ربات بدمینتون باز، پدیده کنفرانس جهانی ربات

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ربات بدمینتون باز، پدیده کنفرانس جهانی ربات

این ربات بدمینتون باز تبدیل به پدیده «کنفرانس جهانی ربات» در شهر پکن، پایتخت چین شده است.

سازندگان این ربات گفته اند که بازیگران غیرحرفه ای می توانند با این ربات به عنوان حریف تمرینی بازی کنند.

این ربات از فناوریهای مسیریابی برای محاسبه محل دقیق فرودآمدن شاتل کاک (توپ بدمینتون) استفاده می کند.