افزایش اندک نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
افزایش اندک نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا

نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر سال جاری نسبت به ماه پیش از آن ۰.۱ درصد افزایش یافته و به رقم ۰.۳ درصد رسیده است. این نرخ تورم با پیش بینی ها مطابقت دارد. در بازه زمانی یک ساله نیز نرخ تورم در این کشور ۱.۵ درصد گزارش شده است.

افزایش نسبی قیمت سوخت همچنین قیمت اجاره خانه ها در این زمان در بالارفتن نرخ تورم نقش داشته اند.

هدف سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی است. این نهاد در نشست ماه دسامبر خود وضعیت نرخ تورم، بازار کار و شاخصهای مهم اقتصادی را بررسی می کند و درباره تغییر و یا عدم تغییر در سیاستهای پولی حمایتی خود اتخاذ تصمیم خواهد کرد.