رئیس حزب «یوکیپ» استعفا کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس حزب «یوکیپ» استعفا کرد

خبر کوتاه

دایان جیمز، رئیس حزب استقلال برای بریتانیا(UKIP) روز سه شنبه از سمت خود استعفا کرد. وی هجده روز پس از آنکه رهبری این حزب را به دست گرفت از این مقام کناره گیری می کند. دانیل جیمز دلایل شخصی و حرفه ای را علت خداحافظی با ریاست حزب استقلال برای بریتانیا عنوان کرده است.

رئیس پیشین حزب استقلال برای بریتانیا، نایجل فاراژ بود که از خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا حمایت می کرد. وی بلافاصله پس از موفقیت برکسیت و رای مثبت بریتانیایی ها به ترک اتحادیۀ اروپا از سمت خود استعفا کرده بود.

این حزب راست گرا خواهان محدودیت ورود پناهجویان به بریتانیا و سخت تر کردن قوانین مهاجرت به این کشور است.