«پلیس حق استفاده از گاز اشک آور علیه بازنشستگان را ندارد»

«پلیس حق استفاده از گاز اشک آور علیه بازنشستگان را ندارد»
نگارش از Euronews

خبر کوتاه در تظاهرات بازنشستگان در آتن علیه تصمیم دولت برای کاهش حقوق بازنشستگی، پلیس از گاز اشک آور استفاده کرده است.

خبر کوتاه

در تظاهرات بازنشستگان در آتن علیه تصمیم دولت برای کاهش حقوق بازنشستگی، پلیس از گاز اشک آور استفاده کرده است. این اقدام پلیس در حالیست که بدستور دولت یونان استفاده از گاز اشک آور در تظاهرات علیه کارگران و بازنشستگان ممنوع است.

این تظاهرات پس از آن به خشونت گرایید که گروهی از بازنشستگان تظاهرات کننده یک خودروی پلیس را که خیابان منتهی به کاخ نخست وزیری را مسدود کرده بود واژگون کردند.

وزارت محافظت از شهروندان یونان در پی این اقدام پلیس، با انتشار بیانیه ای تاکید کرده است پلیس از این پس تحت هیچ شرایطی حق استفاده از گاز اشک آور علیه بازنشستگان و کارگران را ندارد.

از هر ۱۰ نفر بازنشسته در یونان، شش نفر با مستمری کمتر از ۷۰۰ یورو در ماه زندگی می کنند و طبق تصمیمات دولت برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی، حقوق بازنشستگان قرار است ۲۵ درصد کاهش یابد.

مطالب مرتبط