رفراندوم آذربایجان؛ مدت ریاست جمهوری افزایش یافت و انتخاب معاون اول بلاشرط شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رفراندوم آذربایجان؛ مدت ریاست جمهوری افزایش یافت و انتخاب معاون اول بلاشرط شد

با اعلام نتیجه رفراندوم تغییر در قانون اساسی جمهوری آذربایجان، سومین همه پرسی در نوع خود که در روز دوشنبه ۲۶ سپتامبر برگزار شد مدت ریاست جمهوری از ۵ به ۷ سال افزایش یافت.

از تغییرات دیگر در قانون اساسی تعیین دو معاون رئیس جمهوری از سوی شخص رئیس جمهور و جانشینی معاون اول در صورت مرگ یا کناره گیری رئیس جمهوری آذربایجان است.

حیدر علی اف، پدر الهام علی اف رئیس جمهوری فعلی در سال ۲۰۰۲ میلادی همه پرسی را برگزار کرد که با آن نخست وزیر در صورت مرگ یا کناره گیری رئیس جمهوری جانشین وی می شد، در آن وقت الهام علی افِ نخست وزیر بود که پس از مرگ پدر جانشین او شد.

منتقدان و مخالفان الهام علی اف را متهم می کنند که با قصد انتصاب همسرش، مهربان علیوا به سمت معاون اولی خود در پی حفظ قدرت در دستان خانواده علی اف است.