تجمع مخالفان معاهدات فراقاره ای در مقابل اتحادیۀ اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجمع مخالفان معاهدات فراقاره ای در مقابل اتحادیۀ اروپا

خبر کوتاه

با نزدیک شدن تاریخ تصمیم گیری اتحادیۀ اروپا در مورد معاهدۀ فراقاره ای میان اروپا با آمریکا و کانادا، بر تعداد تجمعات اعتراضی علیه این معاهدات افزوده شده است.

روز سه شنبه بیش از ۶۰۰۰ نفر در مقابل پارلمان اروپا تجمع کرده و از نمایندگان اروپا خواستند به این معاهده رای منفی بدهند. روز شنبۀ گذشته نیز بیش از ۱۸۰ هزار نفر با راهپیمایی در هفت شهر آلمان به این توافق اعتراض کرده بودند.

پارلمان اروپا اواخر اکتبر رای خود را به دو معاهدۀ تجاری فراقاره ای میان اروپا با کانادا و آمریکا صادر می کند.