گروگان گیری دو ایتالیایی و یک کانادایی در لیبی

گروگان گیری دو ایتالیایی و یک کانادایی در لیبی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دو ایتالیایی و یک کانادایی صبح روز دوشنبه در لیبی به گروگان گرفته شدند.

خبر کوتاه

دو ایتالیایی و یک کانادایی صبح روز دوشنبه در لیبی به گروگان گرفته شدند. وزارت خارجه ایتالیا گروگان گیری دو شهروند خود را تأیید کرده است.

آنها در حومه شهر غات نزدیک به مرز الجزایر ربوده شدند. این منطقه تحت کنترل دولت وفاق ملی لیبی است و تاکنون ناحیه ای آرام تلقی می شد.

این سه نفر برای یک شرکت ساختمانی ایتالیایی کار می کردند که از چند سال پیش در لیبی فعالیت دارد و مشغول ساختن پیست فرودگاه در این ناحیه است.

در حال حاضر اطلاعات دقیق تری از این حادثه در دست نیست.

مطالب مرتبط