وقتی هواپیما در اندونزی تبدیل به سورتمه می شود

وقتی هواپیما در اندونزی تبدیل به سورتمه می شود

یک فروند بوئینگ ۷۳۷ ویژه حمل و نقل روز سیزدهم سپتامبر هنگامی که می خواست فرودگاهی را در اندونزی ترک کند، در باند مثل سورتمه کشیده می شود. این هواپیما بیش از ۱۴ تن سوخت حمل می کرد.

یک فروند بوئینگ ۷۳۷ ویژه حمل و نقل روز سیزدهم سپتامبر هنگامی که می خواست فرودگاهی را در اندونزی ترک کند، در باند مثل سورتمه کشیده می شود. این هواپیما بیش از ۱۴ تن سوخت حمل می کرد.

تازه‌ترین ویدیو