در خبرها آمده بود...

در خبرها آمده بود...
نگارش از Euronews

هر جمعه، خبرنگاران زبانهای مختلف یورونیوز، سوژه هایی را از گوشه و کنار جهان برای شما انتخاب می کنند که معمولا در سرخط خبرهای رسانه های بین المللی منعکس نشده اند.

هر جمعه، خبرنگاران زبانهای مختلف یورونیوز، سوژه هایی را از گوشه و کنار جهان برای شما انتخاب می کنند که معمولا در سرخط خبرهای رسانه های بین المللی منعکس نشده اند.

در ازای برعهده گرفتن سرپرستی یک سگ سه شب را در آپارتمانی لوکس بگذرانید

یک بانک در مجارستان و مقام های محلی بوداپست با همکاری شبکه مهمان پذیر «ایر بی ان بی» در ابتکاری تازه برای حمایت از سگ های بی پناه دست به کار شده است. این آگهی تبلیغاتی برای آنهایی که مسئولیت نگهداری سگی را از بزرگترین آشیانه سگ های بوداپست برعهده گیرند سه شب اقامت در یکی ا آپارتمان های لوکس: به قیمت شبی تنها ۹ یورو پیشنهاد کرده است.

توصیه نژادپرستانه خط هوایی چین در یک مجله گردشگری

شرکت هواپیمایی چین پس از انتشار توصیه ای نژادپرستانهبه مسافرانش آماج انتقادها قرار گرفت. این شرکت در یک مجله گردشگری که در اختیار مشتریان قرار می گیرد طی هشداری به آنها توصیه کرده بود که هنگام بازدید از نواحی مختلف لندن از رفتن به مناطق عمدتا اقلیت نشین خودداری کنند و یا هنگام وارد شدن به این مناطق احتیاط زیادی به خرج دهند. این مجله دقیقا از محله های هندی، پاکستانی و سیاهپوست نشین لندن نام برده بود.

اقدام این مجله انتقادهایی را در شبکه های مجازی به همراه داشته است.

یک مسلمان بریتانیایی وبسایتی برای یافتن همسر دوم طراحی کرده

آزاد چایوالا، مسلمان ۳۳ ساله اهل بیرمنگام وبسایتی به راه انداخته که از طریق آن مردان مسلمان می توان همسر دوم، سوم و حتی چهارم اختیار کنند. در بریتانیا چند همسری ممنوع است. از اینرو این وبسایت برای کشورهایی در نظر گرفته شده که چندهمسری غیرقانونی نیست. طراح این وبسایت مسئولیت و تبعات قانونی و حقوقی استفاده از این وبسایت را بر اساس قوانین کشورها به کاربران واگذار کرده است. او همچنین به برنامه «صبح بخیر بریتانیا» در شبکه بی بی سی گفته که این وبسایت با در اختیار داشتن پروفایل بیش از یکصد هزار نفر، بسیار درآمدزا خواهد بود.

مطالب مرتبط