زلزله ایتالیا: روستای اکومولی در نزدیکی مرکز زلزله تقریبا غیر قابل سکونت است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
زلزله ایتالیا: روستای اکومولی در نزدیکی مرکز زلزله تقریبا غیر قابل سکونت است

زلزله ایتالیا به روستاهای بسیاری در مرکز این کشور آسیب زده است. روستای اکومولی در نزدیکی مرکز زلزله، از جمله روستاهایی است که بشدت تخریب شده است. یک خانواده چهار نفره شامل پدر و مادر و دو فرزند در اثر ریزش بخشی از کلیسا کشته شدند.

استفانو پتروچی شهردار اکامولی درباره وضعیت این شهر بعد از زلزله می گوید: «ما آماده مبارزه برای رویارویی با این چالش هستیم اما اقتصاد ما قدرت کافی ندارد. ما نیازمند کمک از تمام جهان از جمله کمک های مالی هستیم.»

روستای اکومولی تقریبا غیر قابل سکونت شده است. خبرنگار یورونیوز با تعدادی از ساکنان این روستا همراه شده که به خانه های آسیب دیده شان بازگشته اند تا اشیای قیمتی و شخصی شان را خارج کنند.