خطری که دو جوان برای رسیدن به اروپا به جان خریدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خطری که دو جوان برای رسیدن به اروپا به جان خریدند

پلیس ایتالیا در گشت های خود دو جوانی را پیدا کرد که برای رسیدن به اروپا خود را با کمربندهایی به زیر کامیون ها بسته و صدها کیلومتر را در چنین وضعی طی کرده بودند. یکی از آنها ۱۹ ساله و دیگری ۱۶ ساله است. پلیس آنها را به مرکز پناهجویی فرستاد اما آنها قصد ماندن در ایتالیا را ندارند و سرنوشت خود را در کشور دیگری می جویند.

از ابتدای سال جاری میلادی نزدیک به یکصد هزار پناهجو خود را به ایتالیا رسانده اند اما بیشترشان ترجیح می دهند به جای ماندن در ایتالیا به کشورهای شمال اروپا بروند.