2016-08-21

ترامپ خطاب به سیاهپوستان: اگر به من رای دهید چه از دست می دهید؟
Now playing Next