همبستگی پادشاه بلژیک با پلیس های قربانی تروریسم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همبستگی پادشاه بلژیک با پلیس های قربانی تروریسم

فیلیپ، پادشاه بلژیک و همسرش ملکه ماتیلد روز سه شنبه از مرکز فرماندهی پلیس شهر شارلوروا دیدن کردند.

عصر روز شنبه دو پلیس زن در مقابل این محل بر اثر حمله یک مرد قمه به دست که فریاد الله اکبر سر داده بود زخمی شدند. پلیس سومی که با شلیک گلوله مهاجم را متوقف کرده بود مورد تقدیر پادشاه قرار گرفت.

همزمان ۲۵۰ نفر از افراد پلیس از سراسر بلژیک برای ابراز همدردی با همکارانشان در مرکز شهر شارلوروا گرد آمدند.

یکی از آنها گفت: «ما اینجا درخواستی مطرح نمی کنیم، می خواهیم از همکارانمان حمایت کنیم و نشان دهیم که با هم متحدیم. پلیس هنوز یک خانواده بزرگ است و در لحظات خوب و شرایط بدی مثل وضعیت کنونی، در کنار هم می مانیم.»

نخست وزیر بلژیک روز یکشنبه شجاعت پلیس را تحسین کرد و گفت آنها با عملکرد درستشان جلوی فاجعه بزرگتری را گرفتند.

مهاجمی که به مرکز پلیس حمله کرده بود یک الجزایری سی و سه ساله بود که از سال ۲۰۱۲ میلادی به صورت غیرقانونی در بلژیک زندگی می کرد. گروه داعش این فرد را منتسب به خود اعلام کرد.