دادگاه ورزش سوئیس محرومیت ایسیمبایوا در ریو را تایید کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه ورزش سوئیس محرومیت ایسیمبایوا در ریو را تایید کرد

دادگاه ورزش در سوئیس با درخواست قهرمان دوومیدانی روس مبنی بر اجازه حضورش در بازیهای المپیک مخالفت کرد. یلنا اسیمبایوا قهرمان دو دوره بازیهای المپیک در رشته پرش با نیزه در پی محرومیت گسترده ورزشکاران روس بدلیل دوپینگ های سازماندهی شده از حضور در بازیهای ریو باز ماند.

سرگئی شوبنکوف دیگر هموطن ایسیمبایوا نیز از جمله ورزشکارانی بود که با وجود درخواست تجدید نظر از حضور در رقابتهای المپیک منع شد.

تمام دوومیدانی کاران روس بدلیل دوپینگ های سازماندهی شده دولتی با تصمیم فدراسیون بین المللی دوومیدانی و رای دادگاه بین المللی ورزش از حضور در بازیهای المیپک ریو محروم شدند.