نگرانی بازار از وضعیت بانکهای ایتالیایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
نگرانی بازار از وضعیت بانکهای ایتالیایی

علیرغم تاکید ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا بر سربلند درآمدن بانکهای این کشور از تستهای سنجش مقاومت این نهادها، نگرانی ها درباره بانکهای ایتالیایی همچنان وجود دارد.

میانگین ارزش سهام بخش بانکی در بازار بورس میلان روز سه شنبه با افت همراه بود. در این بین بیشترین افت ارزش سهام مربوط به بانک «مونته دی پاسکی دی سیه نا» می شود. این نهاد چند روز پیش طرح واگذاری طلبهای معوقه و دارای ریسک خود را ارائه کرد. اجرای این برنامه مستلزم افزایش حجم سرمایه این بانک تا سقف ۵ میلیار یورو است. اکنون سرمایه گذاران در بازار بورس بیم آنرا دارند که سایر بانکهای ایتالیایی برای حل مشکل طلبهای دارای ریسک خود اجرای چنین طرح پیچیده ای را در دستور کار قرار دهند.