سقوط آزاد بدون چتر از ارتفاع ۷ هزار متری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سقوط آزاد بدون چتر از ارتفاع ۷ هزار متری

لوک ایکینز، ماجراجوی آمریکایی رکورد سقوط آزاد بدون چتر را با پرشی موفقیت آمیز از ارتفاع بیش از ۷۵۰۰ متری از آن خود کرد.

زمان این سقوط آزاد حدود ۲ دقیقه ثبت شده است و ایکینز در نهایت روی توری مربع شکلی فرود آمد که در فاصله ۶۰ متری از سطح زمین نصب شده بود.

ایکینز ۴۲ ساله چترباز حرفه ایست و سابقه ۱۸ هزار پرش را در پرونده ورزشی خود دارد.

او پس از این پرش موفق گفت: «اتفاقی که افتاد باور کردنی نیست. حتی نمی توانم کلماتی را که می خواهم به زبان بیاورم. از همه افرادی که برای این کار به من کمک کردند، متشکرم.»

همسر ایکینز که او نیز یک چترباز است همراه با پسر ۴ ساله اش در زمان پرش حاضر بودند.