بیشتر اسکاتلندی ها خواستار ماندن در بریتانیا هستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیشتر اسکاتلندی ها خواستار ماندن در بریتانیا هستند

آخرین نظرسنجی ها حاکی از آن است که بیشتر اسکاتلندی ها (۵۳ درصد) خواستار ماندن در بریتانیا هستند. در همه پرسی ماه گذشته برکسیت بیشتر بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا رای داده بودند. حال آنکه بیشتر اسکاتلندی ها (۶۲ درصد) خواستار ماندن در این اتحادیه بودند.

بر همین اساس نیکلا استرجن، وزیر اول اسکاتلند پس از برکسیت عنوان کرد که اسکاتلند قصد دارد در اتحادیه اروپا بماند. برای همین منظور او رشته دیدارهایی با رهبران بلند پایه اتحادیه اروپا داشت که در آن گزینه برپایی دومین همه پرسی برای جدایی اسکاتلند از پادشاهی بریتانیاست مطرح شد. اما نتیجه نظرسنجی اخیر موضوعیت این همه پرسی را با تردیدهایی روبرو کرده است.

در همه پرسی نخست که در سال ۲۰۱۴ انجام شد ۵۵ درصد اسکاتلندی ها به ماندن در پادشاهی بریتانیا رای دادند.

با این همه وزیر اول اسکاتلند که حزب متبوعش در پارلمان بریتانیا نسبت به گذشته قدرت بیشتری پیدا کرده هفته گذشته گفت که روی استقلال سرزمینش بعنوان یک گزینه کار می کند. او البته این موضوع را به مذاکرات ترزا می، نخست وزیر جدید بریتانیا با اتحادیه اروپا بر سر روابط آتی این کشور با اروپا مشروط کرد.