انتخابات رهبری حزب محافظه کار بریتانیا: حذف فاکس، کناره گیری کراب و پیشتازی می

انتخابات رهبری حزب محافظه کار بریتانیا: حذف فاکس، کناره گیری کراب و پیشتازی می
نگارش از Euronews

دور اول رای گیری ۳۳۰ نماینده حزب محافظه کار بریتانیا روز سه شنبه انجام شد و طی آن لیام فاکس که نسبت به ۴ کاندیدای دیگر آرای کمتری بدست آورده بود، از فهرست نامزدهای رهبری حزب حذف…

دور اول رای گیری ۳۳۰ نماینده حزب محافظه کار بریتانیا روز سه شنبه انجام شد و طی آن لیام فاکس که نسبت به ۴ کاندیدای دیگر آرای کمتری بدست آورده بود، از فهرست نامزدهای رهبری حزب حذف شد.

استیفن کراب هم که تنها ۳۴ رای بدست آورد بود ترجیح داد داوطلبانه کنار بکشد.

این در حالی بود که ترزا می با پیشتازی قاطعانه در رای گیری سه شنبه، برای تصاحب پست نخست وزیری بریتانیا و جانشینی دیوید کامرون یک گام اساسی برداشت.

گراهام برادی، رییس کمیته رای گیری نتیجه رای گیری را این گونه قرائت کرد: «آرای بدست آمده توسط نامزدها به ترتیب حروف الفباء: استیفن کراب ۳۴ رای، لیام فاکس ۱۶ رای، مایکل گوو ۴۸ رای، آندرئا لیدسام ۶۶ رای، ترزا می ۱۶۵ رای، بدین ترتیب لیام فاکس با اخذ کمترین رای از دوره بعدی رای گیری باز ماند.»

بدین ترتیب رای گیری روز پنجشنبه تنها با حضور سه نامزد برگزار خواهد شد تا در نهایت رهبر حزب محافظه کار بریتانیا نهایتا تا تاریخ ۹ سپتامبر (۱۹شهریور) از بین دو نامزد برتر و با رای کلیه اعضای این حزب در سراسر بریتانیا انتخاب شود.

مطالب مرتبط