رانندگان اتوبوس در ایرلند، برندگان بزرگ لاتاری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رانندگان اتوبوس در ایرلند، برندگان بزرگ لاتاری

خبر کوتاه

گروهی از رانندگان اتوبوس در ایرلند برندگان جایزه بزرگ لاتاری شدند. این جایزه به ارزش ۲۴ میلیون یورو به ۲۲ راننده اتوبوسی رسید که بسیاری از آنان در آستانه بازنشستگی بودند. دریافت بیش از یک میلیون یورو، احتمالاً برنامه آنان برای بازنشستگی را تسریع می کند!