تدابیر ژاپن برای مقابله با تبعات برکسیت

تدابیر ژاپن برای مقابله با تبعات برکسیت
نگارش از Euronews

ژاپن نگران تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است.

ژاپن نگران تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. شینزو آبه، نخست وزیر این کشور با وزیر دارایی و هاروهیکو کورودا، رییس بانک مرکزی برای بررسی تبعات برکسیت روز چهارشنبه تشکیل جلسه دادند.

در این نشست نخست وزیر ژاپن از رییس بانک مرکزی خواسته تا در صورت ضرورت به بازار نقدینگی تزریق شود. از سوی دیگر به وزیر دارایی دستور داده شده تا تحول ارزش ین در برابر دلار آمریکا زیرنظر قرار گیرد.

ارزش ین در برابر دلار پس از برکسیت روندی صعودی بخود گرفته است. در صورتی که ارزش واحد پولی ژاپن بیش از حد بالا رود این کشور برای تنظیم ارزش ین به خرید دلار روی خواهد آورد.

مطالب مرتبط