بیست خودرو بخاطر اختلاف بر سر شهردار آتی پرتوریا به آتش کشیده شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیست خودرو بخاطر اختلاف بر سر شهردار آتی پرتوریا به آتش کشیده شد

پرتوریا، پایتخت آفریقای جنوبی روز سه شنبه و بدنبال معرفی شهردار جدید این شهر برای انتخابات پیش رو در ماه اوت از سوی دولت، شاهد درگیری و خشونت بود.

خشونت های جدید مولود فساد و امتیازدهی ها و جناح گرایی در درون حزب حاکم ای ان سی، حزب «کنگره ملی آفریقا» است که این حزب را از درون می پاشاند.

یکی از شهروندان آفریقای جنوبی گفت:«همه زیر سر حزب ما ای ان سی است. مردم با تصمیم دولتمان موافق نیستند. پس دولتمردان باید بنشینند و مسائل را حل و فصل کنند، راه درست را برگزینند و شهردار راموکگوپا را به جایی که به آن تعلق دارد بازگردانند.»

خشونت ها وقتی آغاز شد که ای ان سی «توهکو دیدیزا» (Thoko Didiza) را بعنوان شهردار جدید معرفی کرد.

اما حامیان کگوسینتشو راموکگوپا (Kgosientsho Ramokgopa) مخالف کنار گذاشته شدن وی از فهرست نامزدهای پیشنهادی برای کرسی شهرداری پرتوریا هستند.

در جریان خشونت های روز پنجشنبه بیش از ۲۰ خودرو در پایتخت آفریقای جنوبی به آتش کشیده شد.