اخراج آشوبگران روسی از خاک فرانسه

اخراج آشوبگران روسی از خاک فرانسه
نگارش از Euronews

در پی خشونتهای روی داده میان برخی هواداران تیمهای روسیه و انگلستان در هفته گذشته، بیست نفر از آشوبگران روسی روز شنبه از خاک فرانسه اخراج شدند.

در پی خشونتهای روی داده میان برخی هواداران تیمهای روسیه و انگلستان در هفته گذشته، بیست نفر از آشوبگران روسی روز شنبه از خاک فرانسه اخراج شدند. الکساندر ایشپیریگین چهره شناخته شده ملی گرای افراطی روس نیز در میان افراد اخراج شده است.

روز سه شنبه هفته جاری در مجموع ۴۳ نفر از هواداران روسی دستگیر شده بودند و سه نفر از این افراد به ترتیب به ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماه حبس محکوم شدند.

در همین حال ۶ نفر از هواداران تیم انگلستان نیز به جرم پرتاب بطری به سوی پلیس و رفتار خشونت آمیز به حبس های کوتاه مدت محکوم شدند.

جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه برگزار خواهد شد. مقامهای روسیه گفته اند نام هواداران خشونت طلب را در لیست سیاه قرار خواهند داد.

مطالب مرتبط