در حاشیه دیدار روسیه و اسلواکی، «لیل آٰرامتر از آنچه انتظار می رفت»

در حاشیه دیدار روسیه و اسلواکی، «لیل آٰرامتر از آنچه انتظار می رفت»
نگارش از Euronews

در حاشیه دیدار تیم های روسیه و اسلواکی در لیل در شمال فرانسه، پلیس اوضاع را در این شهر آٰرامتر از آنچه انتظار می رفت توصیف کرده است.

در حاشیه دیدار تیم های روسیه و اسلواکی در لیل در شمال فرانسه، پلیس اوضاع را در این شهر آٰرامتر از آنچه انتظار می رفت توصیف کرده است. این دیدار دو بر یک به نفع اسلواکی تمام شد.

با این حال سایه درگیری و خشونت میان طرفداران افراطی تیم های روسیه و انگلستان بر شانه این شهر سنگینی می کند؛ آنهم در آستانه دیدار انگلستان و ولز که روز پنجشنبه در لانس در نزدیکی لیل برگزار خواهد شد.

هواداران تیم های انگلستان، روسیه و اسلواکی روز چهارشنبه برای ابراز حمایت از تیم شان در بیرون از ایستگاه راه آهن لیل تجمع کردند.

یکی از طرفداران تیم اسلواکی می گوید: «مثل همیشه بین هواداران افراطی تیم ها درگیری روی خواهد داد. امیدوارم مشکلی پیش نیاید.»

یکی از هواداران روسیه هم از حال و هوای خود چنین گفت: «ما می خواهیم بجنگیم و خواهیم جنگید.» او با اشاره به دو دختری که در کنارش بودند افزود: «نمی خواهیم مثل این دخترها باشیم. آنها نمی خواهند بجنگند. آنها می خواهند لبخند زنان دور این میدان پرسه بزنند و آواز بخوانند.»

یکی از این دختران هم در واکنش به حرف های این جوان گفت: «ما می خواهیم که جو خوب و دوستانه ای حاکم باشد. همانگونه که دیروز وقتمان را با آلمان ها و بریتانیایی ها گذراندیم و با هم آواز خواندیم.»

پلیس لیل هفت تن را به ظن ایجاد اختلال در نظم عمومی بازداشت کرده است. بازداشت شدگان روس و اسلواک تبارند و در بین شان یک زن اوکراینی هم دیده می شود.

در تازه ترین خشونت ها، شماری از هواداران افراطی تیم های روسیه شامگاه سه شنبه در لیل با طرفداران تیم های ولز و انگلستان درگیر شدند. هواداران تیم های ولز و انگلستان با رجزخوانی نفرت خود را از روسیه ابراز داشتند. پلیس برای پراکنده کردن آنها از گاز فلفل استفاده کرد.

از سوی دیگر دولت فرانسه شهرهای میزبان بازی ها را به اعمال محدودیت هایی در فروش مشروبات الکلی واداشته است.

مطالب مرتبط