محکومیت «اوبر پاپ» به پرداخت جریمه سنگین

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
محکومیت «اوبر پاپ» به پرداخت جریمه سنگین

دادگاهی در پاریس، خدمات تاکسیرانی «اوبر پاپ» متعلق به شرکت اوبر، همچنین مدیر سابق اوبر در بخش اروپای شرقی و مدیر شاخه فرانسه این شرکت را به پرداخت جریمه های سنگین محکوم کرد.

اوبر پاپ به اتهام ارتکاب جرایمی چون معاونت در انجام حرفه تاکسیرانی بدون مجوز، فعالیتهای بازرگانی گمراه کننده و استفاده از رانندگان غیرحرفه ای به پرداخت ۸۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شده است. حکم محکومیت به پرداخت ۴۰۰ هزار یورو از این رقم تعلیقی گزارش شده است.

از سوی دیگر پرداخت دهها هزار یورو غرامت به ۳۸ راننده تاکسی از جمله شاکیان خصوصی پرونده، قسمت دیگر حکم دادگاه پاریس را تشکیل می دهد.

فعالیتهای اوبر همواره اعتراض رانندگان تاکسی را در فرانسه برانگیخته است. سندیکاهای این بخش کارکرد اوبر را غیرقانونی و رقابت غیرعادلانه توصیف می کنند.

سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر پاریس، شاخه فرانسوی شرکت اوبر را به پرداخت جریمه ای معادل ۱۵۰ هزار یورو محکوم کرد.