پسر بچه رهاشده در جنگلهای ژاپن پس از یک هفته پیدا شد

پسر بچه رهاشده در جنگلهای ژاپن پس از یک هفته پیدا شد
نگارش از Euronews

پسربچه ای که در جنگلهای دورافتاده ژاپن گم شده بود، زنده پیدا شد.

پسربچه ای که در جنگلهای دورافتاده ژاپن گم شده بود، زنده پیدا شد. پدر و مادر یاماتو تانوکای هفت ساله برای تنبیه، او را در جنگل رها کرده بودند.

به گزارش شبکه تلویزیونی ان اچ کی ژاپن، او در نزدیکی یک پادگان نظامی و در نزدیکی جایی که برای آخرین بار روز شنبه دیده شده بود پیدا شد. وضعیت عمومی این پسر بچه خوب توصیف شده است اما برای احتیاط بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

یاماتو در حالی پیدا شده است که حدود یک هفته جستجوی گسترده برای او بی نتیجه بود و امیدها برای پیدا کردن او بسیار کم رنگ شده بود.

پدر و مادر یاماتو گفته بودند که برای تنبیه او به دلیل پرتاب تکه های سنگ در جاده های کوهستانی و جنگلی رها کرده بودند و وقتی پس از مدت کوتاهی به سراغ فرزندشان رفتند، او ناپدید شده بود.

به گفته پدر و مادر این پسربچه، او هیچ آب و غذایی با خود نداشت و یک لباس تابستانی سبک به تن داشت.

مطالب مرتبط