«اکثر بریتانیایی ها خواهان خروج از اتحادیه اروپا هستند»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«اکثر بریتانیایی ها خواهان خروج از اتحادیه اروپا هستند»

بر اساس دو نظرسنجی انجام شده در بریتانیا که روزنامه گاردین نتایج آن را منتشر کرده است ۵۲ درصد بریتانیایی ها موافق و ۴۸ درصد آنان مخالف خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هستند.

افزایش چهار درصدی نتیجه تشدید تبلیغ فعالان بریتانیایی است که کمپی «از اتحادیه اروپا خارج شویم» را به راه انداخته اند.

حامیان این کمپین همچنین می گویند حق کار و زندگی در بریتانیا که شهروندان اتحادیه اروپا از آن برخوردارند باید از آنان سلب شود.

جنیس اتکینسون بریتانیایی، نماینده پارلمان اتحادیه اروپا از مخالفان ایده اتحادیه اروپاست.

خانم اتکینسون می گوید:«ما بهترین های دینا را می خواهیم. خواهان ایجاد مانع نیستیم اما من بهترین دانشمند هسته ای چینی را در کشورمان می خواهم، بانکداران سرمایه گذار امریکایی را، و بهترین های هند در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات را. ما در حال حاضر علیه آنهایی که خارج از اتحادیه اروپا به بریتانیا می آیند تبعیض رو می داریم و بخاطر قانون حداقل دستمزد در کشورمان میلیون ها نفر را از کشورهای فقیر اروپایی می پذیریم. نمی توانیم زیرساخت لازم برای تمام آنهایی که به بریتانیا می آیند را فراهم کنیم.»

اکثریت نسل جوان بریتانیا خواهان باقی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند. یکی از آنان می گوید:«خطرپذیری خروج از اتحادیه بسیار بیشتر است. بدرستی نمی داینم در صورت خروج چه در انتظار ماست. اگر اتحادیه نپاشیده و کار می کند، تغییر چه لزومی دارد.»

بریتانیایی ها ۲۳ ژوئن در یک همه پرسی به ماندن یا نماندن کشورشان در اتحادیه اروپا رای می دهند.