اقتصاد برزیل گرفتار رکود

اقتصاد برزیل گرفتار رکود
نگارش از Euronews

رکود اقتصادی در برزیل در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ همچنان ادامه دارد.

رکود اقتصادی در برزیل در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ همچنان ادامه دارد. آهنگ رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته افتی معادل ۰.۳ درصد داشته است.

این پنجمین فصل پیاپی است که رشد اقتصادی برزیل روندی نزولی دارد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز پیش بینی کرده این روند در سال جاری میلادی و در سال ۲۰۱۷ ادامه داشته باشد.

تنش و بحران سیاسی در برزیل با تعلیق دیلما روسف، رییس جمهوری از این مقام به مشکلات اقتصادی در این کشور دامن زده است.

مطالب مرتبط