اعتراض به قانون کار در لیون؛ پلیس ضد شورش دوربین خبرنگار بخش فارسی یورونیوز را شکست

اعتراض به قانون کار در لیون؛ پلیس ضد شورش دوربین خبرنگار بخش فارسی یورونیوز را شکست
نگارش از Banafsheh Soleimani

تظاهرات علیه اصلاح قانون کار فرانسه در شهر لیون، به خشونت کشیده شد.

در حالی که پلیس سعی می کرد معترضان را پراکنده کند، یکی از ماموران ضد شورش با ضربه باتوم تلفن همراه علی جعفری، خبرنگار بخش فارسی یورونیوز را – که در حال فیلمبرداری بود- شکست.

مطالب مرتبط