دیدار رهبر کاتولیکهای جهان با شیخ دانشگاه الازهر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیدار رهبر کاتولیکهای جهان با شیخ دانشگاه الازهر

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیکهای جهان روز دوشنبه با شیخ احمد الطیب، شیخ دانشگاه الازهر که از معتبرترین مراکز آموزشی مسلمانان سنی مذهب است، دیدار کرد.

این دیدار در واتیکان صورت گرفت و آنها به مدت ۲۵ دقیقه در کتابخانه خصوصی پاپ فرانچسکو با یکدیگر به گفتگو پرداختند.

به گفته سخنگوی واتیکان، پاپ فرانچسکو در این دیدار درباره تعهد مشترک دو مذهب به حفظ صلح و رد هرگونه خشونت و اقدام تروریستی سخن گفته است.

وضعیت مسیحیان پس از افزایش خشونتها در منطقه خاورمیانه از دیگر موضوعات این گفتگو بوده است.

این دیدار پنج سال پس از آن برگزار می شود که روابط میان دانشگاه الازهر با واتیکان به دلیل سخنان پاپ بندیکت شانزدهم در زمینه ارتباط میان اسلام و خشونت به سردی گرایید.