دستگیری دهها معترض در قزاقستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری دهها معترض در قزاقستان

خبر کوتاه

پلیس قزاقستان دهها تن از مخالفان دولت را که قصد داشتند در شهرهای مختلف دست به تظاهرات بزنند بازداشت کرد.

این تظاهرات قرار بود در اعتراض به آزاد سازی فروش زمین های کشاورزی به اتباع خارجی برگزار شود.