فرانسوا اولاند، نامحبوب ترین رئیس جمهوری نیم قرن گذشته فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرانسوا اولاند، نامحبوب ترین رئیس جمهوری نیم قرن گذشته فرانسه

فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که تنها یک سال از ریاست جمهوریش باقی است، رکود عدم محبوبیت یک رئیس جمهوری در تاریخ معاصر فرانسه را شکسته است.

در ۱۵ مه ۲۰۱۲ میلادی شانزه لیزه را تا طاق پیروزی درجشن پیروزی اعلام ریاست جمهوریش زیر باران شدید طی کرد. آیا باران و سیل بی سابقه آن روز نشانه ای از ریاستی فاجعه بار داشت؟

منتقدان فرانسوا اولاند از عهد شکنی و کارنامه منفی او شکایت دارند. با اینکه همه روسای جمهوری کارنامه ای از عدم پایبندی به وعده هایشان دارند با این حال همه چنین خطایی را نمی کنند که اعتقادات شخصی، باورها و ارزشهای حزب خود را انکار کنند.

فرانسوا اولاند ده سال پیش (سال ۲۰۰۶ میلادی) گفته بود: «ماده قانونی ۴۹.۳ وحشیگری است. ۴۹.۳ انکار دموکراسی است. ۴۹.۳ شیوه ای برای متوقف کردن مذاکرات پارلمانی است.»

با محبوبیت ۱۷ درصدی تاکنون و متوسط ۱۸ درصدی از ژانوایه ۲۰۱۴، می توان او را نامحبوبترین رئیس جمهور از آغاز جمهوری پنجم فرانسه (۵۰ سال اخیر) لقب داد.

فرانسوا اولاند تصویر رئیس جمهوری مردد از خود ایجاد کرده که به افکارش پایبند نیست.

فرانسوا اولاند در سخنانی گفته بود: «این واقعا برای فرانسه بهتر است، اما نه لزوما برای همه فرانسوی ها»

شعار «وضعیت بهتر می شود» که در یک برنامه تلویزیونی در ماه آوریل مطرح کرد به نظر به مشکل خورده است. اگر آمار و ارقام هم درست باشد اما او با سرزنش فرانسویان خشمگین روبروست. اعتراضات علیه اصلاح قانون کار، جنبش خیزش شبانه را باعث شد که به یک جنبش شهروندی علیه کل دولت بدل شده است.

قبل از اعتراضات به اصلاح قانون کار، بحث سلب ملیت اعتراضات زیادی را باعث شد. اولاند بار دیگر متهم شد که به قولش پایبند نبوده است.

او در سخنانی گفت: «ما باید بتوانیم ملیت فرانسوی فردی که محکوم به نقض منافع بنیادی ملت فرانسه شده و دست به عملی تروریستی زده، حتی اگر در فرانسه متولد شده باشد را سلب کنیم.»

با اینحال او در سال ۲۰۱۰ در مخالفت با طرح قانون سلب تابعیت گفته بود: « آیا این اقدام چیزی را برای حفاظت و امنیت شهروندان مان بهبود می دهد؟ نه. آیا این اقدام با تاریخ، سنت ها و قانون اساسی ما سازگار است؟ چرا باید اصول اساسی مان را زیر سوال ببریم؟»

برای چندین ماه او روی بحث سلب تابعیت پافشاری کرد اما در نهایت از آن صرفنظر کرد. اما این بار بدون گذشتن از پارلمان و با توسل به قانون ۴۹.۳ آنرا تصویب کرد و یک بار دیگر تصویری متناقض از خود بر جای گذاشت.