دیلما روسف: برای بازگشت به دولت مبارزه می کنیم

دیلما روسف: برای بازگشت به دولت مبارزه می کنیم
نگارش از Euronews

دیلما روسف، رئیس جمهوری تعلیق شده برزیل روز جمعه در گفتگو با رسانه های خارجی در برازیلیا گفت که برای بازگشت به دولت مبارزه خواهد کرد. خانم روسف که

دیلما روسف، رئیس جمهوری تعلیق شده برزیل روز جمعه در گفتگو با رسانه های خارجی در برازیلیا گفت که برای بازگشت به دولت مبارزه خواهد کرد.

خانم روسف که اقدام مجلس سنا علیه خود را «کودتا» خوانده بود، درباره دولت میشل تمر رئیس جمهوری موقت این کشور گفت: «آنچه امروز ما در برزیل داریم یک دولت موقت است و از سوی دیگر یک رئیس جمهوری منتخب از سوی ۴۵ میلیون رای دهنده. این دولت موقت از منظرِ رای دهندگان یک دولت نامشروع است. ما برای بازگشت به دولت مبارزه می کنیم.»

معترضان چپ گرای برزیل که از جمله حامیان دیلما روسف هستند روز جمعه در ریودوژانیرو در اعتراض به تصمیم مجلس سنا که خانم روسف را از رئیس جمهوری تعلیق کرد، دست به اعتراض زدند. دیلما روسف در شش ماه آینده به اتهام دستکاری حساب های دولتی با هدف پنهان کردن روند کسری بودجه محاکمه خواهد شد.

مطالب مرتبط