حامیان دیلما روسف در اعتراض به تعلیق او به خیابان های سائوپائولو آمدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حامیان دیلما روسف در اعتراض به تعلیق او به خیابان های سائوپائولو آمدند

حامیان دیلما روسف رئیس جمهوری تعلیق شده برزیل پنج شنبه شب در اعتراض به تصمیم مجلس سنای این کشور به خیابان های سائوپائولو آمدند.

معترضان با شعارهایی همبستگی خود را با خانم روسف اعلام کردند. حامیان دیلما روسف می گویند که مشروعیتی برای دولت میشل تمر قائل نیستند.

یکی از معترضان می گوید: «این یک کودتای غیر نظامی است، امروز دیگر سرمایه داری به اسلحه و سرباز نیاز ندارد، اگر سیستم قضایی ضد دموکراتیک داشته باشد کافی است.»

معترض دیگری می گوید: «اینجا مردم اند که حکومت می کنند و این حضور نشان می دهد که همه موافق دولت جدید نیستند. ما نمی توانیم به دولتی که منتخب مردم نیست احترام بگذاریم.»

بسیاری از مردم برزیل معتقدند که استیضاح روسف و برکناری حزب حاکم چپ با هدایت مخالفان محافظه کار صورت گرفته است.

معترضان عهد کرده اند که در روزهای آینده باز هم به خیابان ها بیایند.