نگاه تمام برزیلی ها در روز چهارشنبه به سنا دوخته شده است

نگاه تمام برزیلی ها در روز چهارشنبه به سنا دوخته شده است
نگارش از Euronews

سنای برزیل چهارشنبه، یازدهم مه استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور را به رای می گذارد. در پی ابطال رای مجلس نمایندگان به استیضاح وی توسط رئیس

سنای برزیل چهارشنبه، یازدهم مه استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور را به رای می گذارد. در پی ابطال رای مجلس نمایندگان به استیضاح وی توسط رئیس موقت پارلمان برزیل، انتظار می رفت که سنای این کشور نیز از این رای گیری انصراف دهد اما روز سه شنبه رئیس سنا تاکید کرد طرح استیضاح رئیس جمهوری کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.

دیلما روسف پیش که اتهامات فساد مالی و تقلب را رد کرده، در نشستی با حضور زنان می گوید: «اکنون زمان مهمی است و شکی نیست که ما از آن عبور خواهیم کرد. ما در حال ساخت تاریخ این کشور هستیم و مردم این را احساس می کنند.» وی تاکید کرده است استعفا نمی دهد و به مبارزۀ خود ادامه خواهد داد با اینحال خبرگزاری ها از جمله رویترز از بسته بندی و جمع آوری وسایل و پرونده های کاری در دفاتر کاخ پلانالتو که یکی از نهادهای مهم اداری ریاست جمهوری است، خبر می دهند.

با نزدیک شدن زمان رای گیری سنای برزیل، دادستان کل کشور با بیان اینکه این رای گیری سیاسی است و هیچ توجیه قانونی ندارد، از دیوان عالی این کشور خواسته است مانع این اقدام مجلس سنا شود.

ساختمان سنا در برازیلیا از شامگاه گذشته به محل تجمع مخالفان و موافقان رئیس جمهوری این کشور تبدیل شده و هرکدام امیدوارند جلسۀ رای گیری طرح استیضاح دیلما روسف به نفع آنها تمام شود. در صورتیکه سنا به این طرح رای موافق بدهد رئیس جمهوری برزیل علاوه بر برکناری از سمت خود با خطر محاکمه نیز روبروست.

یکی از اتهامات وی، دستکاری در حساب های دولتی بمنظور نشان دادن کسری بودجه کمتر از میزان واقعی آن است.

مطالب مرتبط