خطر نشت مواد خطرناک از قطاری در واشنگتن برطرف شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خطر نشت مواد خطرناک از قطاری در واشنگتن برطرف شد

خبر کوتاه

ماموران آتش نشانی و امداد در واشنگتن توانستند با موفقیت، مواد سمی و خطرناکی را که از یک قطار نشت پیدا کرده بود مهار کنند. پس از خروج قطار از ریل، چهارده واگن این قطار واژگون شدند و این خطر وجود داشت که مواد سمی درون این واگنها وارد محیط شوند.

دلیل خروج این قطار از ریل هنوز اعلام نشده است.

در این حادثه هیچ کس مجروح نشد.